Hyo-sei
Seas1 Majikoi – Oh! Samurai Girls

Majikoi – Oh! Samurai Girls

Seas3 Shugo Chara!

Shugo Chara!

Seas2 The Galaxy Railways

The Galaxy Railways

Seas1 Generator Gawl

Generator Gawl